Marketing & Strategy - 22/08/2016

Đường ra thị trường

Một sản phẩm với thương hiệu tốt chưa hẳn đã mang lại doanh thu khả quan cho doanh nghiệp nếu không có hệ thống phân phối được tổ chức hợp lý. Đường ra thị trường của doanh nghiệp có thông hay không phụ thuộc vào 2 yếu tố: xây...

Marketing & Strategy - 21/08/2016

Hàng Việt về quê ngước nhìn Unilever

Có những vùng quê chưa có điện hay nước sạch nhưng vẫn có thể thấy sản phẩm của Unilever. Nông thôn đã trở thành thị trường hấp dẫn cho hàng...

Creative - 17/08/2016

ĐỂ CÓ MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH SELL IDEA TUYỆT VỜI – PHẦN 7

Quảng cáo, dù ở bất kỳ công ty nào, cũng là một chi phí rất lớn. Và điều khủng khiếp hơn khi bỏ ra chi phí này, khách hàng KHÔNG CHẮC CHẮN họ sẽ...