Creative - 27/03/2017

“SÁNG TẠO A BỜ CỜ” THÁNG 3 – CUỘC CHIẾN ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2019

Sáng tạo vỡ lòng qua 8 workshops cuối tuần Khóa học nhập môn sáng tạo được đúc kết từ kinh nghiệm, nghe người ta chỉ và chỉ người ta làm sáng tạo trong 8 năm của Huỳnh Vĩnh Sơn (aka Sói Ăn Chay). Trong 8 tuần, Vĩnh Sơn sẽ cùng bạn...