Creative - 13/03/2019

TRÊN ĐƯỜNG SÁNG TẠO - LỜI MỞ ĐẦU

Thôi thúc viết thêm một bài hit, vẽ thêm một bức Monalisa, ôm mộng trở thành Tarantino kế tiếp? Dù mục tiêu khiêm nhường hay vĩ đại, chắc bạn cũng hiểu tầm quan trọng của việc nắm vững quy trình sáng tạo. Sáng tạo đi vào từng...