Marketing & Strategy - 21/08/2016

Hàng Việt về quê ngước nhìn Unilever

Có những vùng quê chưa có điện hay nước sạch nhưng vẫn có thể thấy sản phẩm của Unilever. Nông thôn đã trở thành thị trường hấp dẫn cho hàng tiêu dùng nhưng để bán được không hề đơn giản. Một báo cáo gần đây của Hãng...

Creative - 17/08/2016

ĐỂ CÓ MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH SELL IDEA TUYỆT VỜI – PHẦN 7

Quảng cáo, dù ở bất kỳ công ty nào, cũng là một chi phí rất lớn. Và điều khủng khiếp hơn khi bỏ ra chi phí này, khách hàng KHÔNG CHẮC CHẮN họ sẽ...

Creative - 16/08/2016

DUVAL GUILLAUME MODEM

Duval Guillaume Modem là một công ty quảng cáo độc lập của Bỉ và là thành viên của tập đoàn Publicis. Năm 2012, Duval Guillaume Modem đã tạo ra một hiện...