Đăng ký thành viên

QUYỀN LỢI KHI ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN

  • Cập nhật nhiều thông tin ưu đãi về sự kiện, sản phẩm từ WeCreate
  • Được gợi ý các sản phẩm liên quan
  • Tích điểm khi mua sản phẩm để đổi các sản phẩm khác