SỰ KHÁC NHAU GIỮA “CLIENT” VÀ “CUSTOMER”?

Bạn đã biết sự khác nhau giữa customer và client chưa? Tuy cùng được hiểu là “khách hàng” nhưng chúng mang ý nghĩa rất khác nhau đấy.

Dưới đây là điểm khác biệt giữa cách dùng của customer và client:

Tiêu chí Customer (n) /ˈkʌs.tə.mər Client /ˈklaɪ.ənt/
Định nghĩa, bản chất – Người mua hàng hóa, dịch vụ từ một đơn vị kinh doanh sản xuất có sẵn.

– Hoàn thành hành vi mua trọn vẹn một lần, ví dụ: lựa chọn hàng hóa, dịch vụ rồi trả tiền.

– Người mua có thể không phải người tiêu dùng cuối cùng.

– Người mua dịch vụ tư vấn, giải pháp, lời khuyên từ chuyên gia cho từng trường hợp cụ thể của mỗi khách hàng.

Quy trình mua – bán diễn ra song song, cả hai bên cùng xây dựng, chỉnh sửa dịch vụ để hoàn thiện.

– Người mua là người tiêu thụ dịch vụ.

Ví dụ “Customer” mua hàng hóa, dịch vụ tại: retail stores (cửa hàng bán lẻ), restaurants (nhà hàng), service stations (trạm dịch vụ sửa xe), supermarkets (siêu thị), banks (ngân hàng) “Client” mua dịch vụ tại: law offices (văn phòng luật), graphic design firms (công ty thiết kế đồ họa), talent agencies (công ty môi giới nhân lực), accounting firms (công ty kế toán), health care providers (nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe)

Xem thêm nhiều câu chuyện về quản trị khách hàng (client) từ cuốn sách Khác biệt từ Nghệ thuật Quản trị khách hàng.

Y Vân (theo Wise Geek)

 


BÌNH LUẬN

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.