CÁCH TỐI TẠO NHẤT
ĐỂ SÁNG TẠO LÀ ĐỌC SÁCH SÁNG TẠO!
Người làm sáng tạo luôn cần mở rộng tâm hồn, nạp vào những thứ đôi khi chả liên quan. Nhờ vậy mà kết nối ý tưởng sẽ độc lạ hơn. Mà lại mở mang thêm những vùng tri thức mới.

Chuyện này nói thì dễ dàng... bắt đầu từ đâu?

SÁCH HAY CHẲNG Ở ĐÂU XA, MỜI BẠN CÔNG PHÁ 4 CÁCH NGHĨ CŨ VỚI BỘ 4 CUỐN TỨ ĐẠI KÍCH NÃO SAU ĐÂY.

XÓA SỔ CÁCH NGHĨ

"Sáng tạo là vẽ vời hoa bướm, sao cho khác biệt là được!"

PHÁ TUNG ĐỊNH KIẾN

"Mình làm sáng tạo thì mắc gì để ý tới mấy bạn Account!"

DẸP BỎ CÁCH NGHĨ

"Sáng tạo thích thật, chả cần để ý gì tới số má. Mình vốn ngu số!"

SỬA SAI CÁCH NGHĨ

"Thiết kế là chuyện của design, hơi đâu để ý!"

CÙNG KÍCH NÃO VỚI 4 TÁC PHẨM ĐẦY TÂM HUYẾT CỦA
CÁC CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG

HỒ CÔNG HOÀI PHƯƠNG

Strategic Planning Director,
Dentsu One

LÂM HỒNG LAN

Group Corporate
Communication Director
& Training Leader,
Ogilvy Group Vietnam

DIMITRI MAEX

President,
Ogilvy New York

DAVID BUTLER

VP of Innovation,
Coca-Cola

547,000

GIẢM 20% CÒN

438,000

547,000

GIẢM 20% CÒN

438,000

CÓ NHU CẦU "KÍCH NÃO" THƯỜNG XUYÊN VÀ DÀI KỲ?

Click để xem thêm "thuốc chống bí" huyền-thoại của marketer & creative.

CÓ NHU CẦU "KÍCH NÃO" THƯỜNG XUYÊN VÀ DÀI KỲ?

Click để xem thêm "thuốc chống bí" huyền-thoại của marketer & creative.