NGÀY NÀO ĐÓ

dream

Khi chúng tôi thực hiện ý tưởng phim quảng cáo cho chương trình Gắn kết yêu thương, khách hàng đã yêu thích cả 2 ý tưởng và quyết định thực hiện cả 2 phim. Đó là điều hết sức lạ và cũng đáng tự hào cho một công ty quảng cáo.

Bộ phim đầu tiên khi chiếu ra gặp phải nhiều tranh cải khiến cho bộ phim thứ hai – mà theo tôi đó là bộ phim hay hơn, cảm động hơn và là ý tưởng tôi thích nhất – không có nhiều cơ hội phát sóng.

Dù sao đi nữa thì đó cũng là dự án đáng để tự hào của chúng tôi. Và đây là bộ phim thứ hai:

Khi chúng tôi thực hiện ý tưởng phim quảng cáo cho chương trình Gắn kết yêu thương, khách hàng đã yêu thích cả 2 ý tưởng và quyết định thực hiện cả 2 phim. Đó là điều hết sức lạ và cũng đáng tự hào cho một công ty quảng cáo.

Bộ phim đầu tiên khi chiếu ra gặp phải nhiều tranh cải khiến cho bộ phim thứ hai – mà theo tôi đó là bộ phim hay hơn, cảm động hơn và là ý tưởng tôi thích nhất – không có nhiều cơ hội phát sóng.

Dù sao đi nữa thì đó cũng là dự án đáng để tự hào của chúng tôi. Và đây là bộ phim thứ hai:

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *