Insight và những nhầm lẫn

meccano-bd_03

“At the heart of an effective creative philosophy is the belief that nothing is so powerful as an INSIGHT into human nature, WHAT COMPULSIONS DRIVE A MAN, WHAT INSTINCTS DOMINATE HIS ACTIONS, even though his language so often camouflages WHAT REALLY MOTIVATES HIM. For if you know these things about a man you can touch him at the core of his being” – BILL BERNBACH –

Insight hay sự thấu hiểu là một thuật ngữ hay được dùng nhất nhưng cũng bị hiểu sai nhiều nhất trong ngành quảng cáo.

Người ta hay nhằm lẫn Insight với Trend, Fact và Universal Truth.

Trước hết, hãy phân biệt giữa Insight và Universal Truth. Universal Truth là sự thật mà nó được số đông nhìn nhận. Insight phải là sự thật, và nó phải là Universal Truth. Nhưng không phải Universal Truth nào cũng là Insight. Chỉ có những Universal Truth thật sự sâu, thật sự “đắt” mới trở thành Insight. Insight là một biểu hiệu sâu hơn của Universal Truth.

Người Hà Nội rất yêu những gì rất Hà thành, Người Huế luôn tự hào về thành phố của họ chính là Universal Truth. Nhưng nếu gọi đó là Insight là không đúng. Insight có thể là “người Hà Nội dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”. Insight có thể là “với người Huế, cái gì của Huế, thuộc về Huế cũng hay và đẹp nhất và họ luôn tranh luận hăng hái để bảo vệ những thứ đó”. Và một người tìm Insight giỏi phải là người biết đi đến những tận cùng của Universal Truth.

Còn bây giờ là Trend, Fact và Insight. Và rất rất nhiều người hay lầm giữa 3 thuật ngữ này.

Một bạn nói rằng, “Giới trẻ Việt Nam ngày nay thích những trãi nghiệm mới lại” chính là Insight. Hoàn toàn sai, đó là Trend mà ta hay gọi là xu hướng. Xu hướng là sự thật đang diễn ra, và có chiều hướng diễn ra nhiều hơn nữa.

Một bạn khác nói rằng, “có 75% các bạn trẻ Việt Nam đồng ý rằng họ yêu thích những trãi nghiệm mới lại” chính là insight. Hoàn toàn sai luôn. Đó là Fact. Fact là đánh giá định lượng của Trend.

Tóm lại Trend là chuyện gì đang xẩy ta, Fact là nó xẩy ra với mức độ bao nhiêu.

Còn Insight là vì sao chuyện đó xẩy ra. Insight là sự quan sát sâu hơn nữa những gì đang xẩy ra. Insight có thể là “Giới trẻ Việt Nam ngày nay thích những trãi nghiệm mới lại vì chính gia đình, nhà trường và hệ thống giáo dục đang là rào cản khiến cho họ không được phép khám phá nhiều hơn”.

Một ví dụ khác, “Người dùng Việt Nam ít Chat bằng YM hơn” là Trend. “con số này giảm từ 75% xuống 60% trong 2 năm từ 2009 đến 2011” là Fact. Thế có lý do? Có thể là vì “họ có Facebook”. Vậy thì vì sao họ dùng chat trong Facebook mà không là YM? Có thể là vì “tính bảo mật trong YM giờ đã mất đi nhiều”. Và đó chính là Insight.

Trend là What. Fact là How. Insight là Why.

Và sự thật là tất cả các báo cáo, nghiên cứu đều cho ta biết Trend và Fact chứ ít khi cho ta biết Insight.

Insight phải do chính ta tìm ra, chính ta quan sát, chính ta sống và cảm nhận. Nghiên cứu thị trường ít cho ta biết Insight.

Tóm lại, Insight là trả lời câu hỏi tại sao con người chúng ta làm điều chúng ta đang làm và những động lực ẩn dấu đằng sau đó!

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *