IDEA vs MEDIA

good-idea-vs-bad-idea

“We’re not in the business of keeping the media companies alive. We‘re in the business of connecting with consumers.” – Trevor Edwards, Vice President of Global Brand Management, Nike

Theo thông thường, một công ty khi tìm đến công ty quảng cáo, họ đặt hàng ý tưởng. Ý tưởng có thể được đặt theo dạng truyền thông có sẵn (medium) là phim quảng cáo, quảng cáo báo… Sau khi có được những ý tưởng này, khách hàng lại đem những TVC, print ad này sang công ty truyền thông (công ty media) và kêu họ lên kế hoạch “phát sóng” những vật phẩm quảng cáo này.

Với quá trình như vậy, công ty quảng cáo (idea) và công ty truyền thông (media) thường sẽ không làm việc với nhau. Và có nghĩa, idea và media chẳng liên quan gì với nhau cả.

axe-anarchy-petrolTôi thích câu nói của Edwards ở phía trên, chúng ta không nuôi sống công ty truyền thông. Chúng ta không giúp VTV thu tiền. Chúng ta tìm mọi cách đưa ý tưởng của chúng ta đến với người mà chúng ta cần nói chuyện. Có thể là dùng kênh truyền hình, có thể là một sự kiện, có thể là bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể sáng tạo ra, tìm ra, chế tạo ra. Bản thân một kênh truyền thông hay điểm tiếp xúc đã là một ý tưởng.

Đã đến lúc các công ty quảng cáo và công ty truyền thông phải ngồi lại với nhau ngay từ lúc phát triển ý tưởng. Công ty truyền thông giờ đây cũng đã chuyển mình sang công ty bán ý tưởng và giải pháp truyền thông. Và công ty quảng cáo không thể cứ ngồi sáng tạo ra đoạn phim quảng cáo 30s mà còn phải tìm ra những kênh truyền thông mới, cách thức truyền thông mới, cách thức gắn kết mới với người khách hàng.

Khái niệm truyền thông tích hợp không phải là khái niệm có một ý tưởng rồi phát triển nó ra trên các kênh truyền thông có sẵn như kiểu “quăng lưới” nhằm “bắt trọn ổ”. Khái niệm truyền thông tích hợp bản thân nó phải xoay quanh ý tưởng. Ý tưởng ngày hôm nay bản thân nó phải là một khái niệm tích hợp. Nó xâu chuỗi toàn bộ các kênh truyền thông. Nó tạo ra những kênh truyền thông mới. Nó tạo ra một hành trình gắn kết.

Và vì thế, thay vì chúng ta yêu cầu phòng sáng tạo tạo ra một đoạn phim 30s, chúng ta hãy hỏi họ rằng:“với vấn đề như vậy, người dùng như vậy, cách nào là cách tốt nhất để tiếp xúc với họ và giải quyết được vấn đề?”. 

Rất tiếc, đa phần các yêu cầu quảng cáo từ khách hàng đã bị đóng đinh bởi các kênh truyền thông truyền thống hay có sẵn rồi. Và hiếm khi họ chấp nhận những ý tưởng truyền thông mới từ công ty quảng cáo.

Còn sau đây là một minh chứng cho những lời của Edwards nói, một chiến dịch xuất sắc của Nike với một medium được sáng tạo mới hoàn toàn, và khi đó, “Idea là Media. Media là Idea”

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *