Họ rất đơn giản và bản năng

picture16

“…They got excited by an epic piece of film that brought that idea to life with flamboyance, scale, wit, star players and pop culture references a plenty”.

Đây là một trích đoạn trong một bài viết khá hay của Martin Weigel.

Sự thật đau lòng là dù chúng ta có muốn làm cho mọi thứ phức tạp hơn, dùng những ngôn từ to lớn về chiến lược, những mong muốn vĩ đại về phản ứng của người tiêu dùng thì cuối cùng cái mà người tiêu dùng nhận được sao khi xem quảng cáo lại đơn giản và rất bản năng. Và vì thế, nếu idea hay strategy có hay bao nhiêu đi nữa mà execution tệ hại thì cũng xem như vứt đi.

Đừng tự cho rằng người tiêu dùng thông minh. Họ thông minh trong công việc của họ. Họ dùng sự nhạy bén vào việc khác, có lợi hơn cho họ. Còn với quảng cáo, chỉ đơn giản là một thứ để họ giải trí và xem trong lúc nhàn hạ. Và thay vì xem quảng cáo, họ có thể xem MU đá hay phim hình sự Mỹ.

Chúng ta xây dựng nên hình ảnh con bò vui tươi với một chiến lược rất hay rằng “happy cow make good milk”. Nhưng thật ra người ta chỉ thích thú với con bò, với bài hát chứ chẳng ai đủ thông minh để tin rằng những con bò ấy sẽ cho ra đời những hộp sữa chất lượng.

Dĩ nhiên, cũng như Martin, tôi không phủ nhận vai trò của chiến lược, của ý tưởng lớn. Nó giúp chúng ta kết nối, biết rõ chúng ta đang làm gì, mục tiêu ra sao. Và nhất là trong bối cảnh multi-channel ngày hôm nay, một chiến lược rõ ràng, một big idea sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một kế hoạch tiếp thị tổng lực hoàn hảo.

Nói như Dentsu trong Dentsu way, cần phải phân biệt giữa Core idea và Scenario ideas. Core idea là từ chiến lược. Scenario ideas lại hướng đến người tiêu dùng.

Và tùy vào hoàn cảnh, hãy tìm ra những Scenario ideas phù hợp, những ý tưởng xuất phát từ chính người tiêu dùng và phù hợp với hoàn cảnh của nó. Và như tôi đã từng viết trong bài sản phẩm truyền thông, những gì chúng ta làm ra đang bị cạnh tranh dữ dội, và vì vậy hãy chăm chút hơn nữa cho những sản phẩm của mình, từng sản phẩm một.

Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *