DUVAL GUILLAUME MODEM

Duval Guillaume Modem là một công ty quảng cáo độc lập của Bỉ và là thành viên của tập đoàn Publicis. Năm 2012, Duval Guillaume Modem đã tạo ra một hiện tượng toàn cầu khi một mình nó dành được 8 giải vàng, 4 giải bạc, 2 giải đồng và 24 shortlist chỉ cho 6 khách hàng tại Cannes Lions. Một con số mà bất cứ công ty quảng cáo với cả trăm văn phòng trên khắp thế giới mơ ước.

Mọi người gọi Duval Guillaume Modem là bậc thầy của viral clip. Duval Guillaume Modem luôn tạo ra những ý tưởng kỳ lạ, chẳng giống ai và có sức gây “nghiện” cao.

Trên trang web của DGM, có vài điểm rất hay:

Duval Guillaume Modem is an idea-centric communications agency.

Every brand is a promise. Consumers don’t think above, below or online. Consumers think brand,whatever the medium or the message. We blow up the line.

Big ideas. Only ideas are the carriers of new thoughts and can influence behaviour. Ideas are what differentiate human beings from other animals and computers. Ideas originate from creative processes, not from procedures.

Brand teams. The creative process at Duval Guillaume is driven by brand teams, lead by a project manager. The clients define the goals of the projects. There are no departments at Duval Guillaume, just brand teams.

Interactivity. The first medium for any brand message is digital. We believe that strong brands – big or small – will have the power to be their own medium.

——————————————–

Còn đây là vài mind-blowing work của DGM, enjoy!

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *