Con số và ý tưởng

business-idea

Gần đây trên Advertising Age có một bài báo gây ra nhiều tranh cãi:

Why metrics are killing creativity in advertising 

Nội nghe cái tên không là thấy “hấp dẫn” rồi. Và ngay sau đó, nó đã nhân đến 75 lời bàn luận, khen có, chê có, đồng ý, bất đồng thậm chí chửi nhau. Có thêm nhiều blogger khác viết bài để bàn luận thêm nữa.

Bản thân tôi nhận thấy đây quả là một ý kiến cực đoan và có lẽ anh chàng này làm cho bộ phận sáng tạo mà thôi. Tuy nhiên có một điểm tôi rất thích:

“Most agencies today are helping clients adapt new technology solutions to better connect with consumers, to use and develop powerful tools that deliver a whole new level of metric sophistication. But have we gone too far? Recently, I had a wicked battle with a client determined to let the numbers fully dictate a new creative strategy.”

Quay lại với bài viết trước của tôi khi nói về ý tưởng và công cụ trong việc ứng dụng mạng xã hội, rõ là các nhà làm tiếp thị đang chú ý đến các công cụ này vì khả năng đo lường tính hiệu quả của nó hơn là ý tưởng sử dụng nó. Cụ thể hơn, bất cứ một quyết định marketing nào, nhà tiếp thị sẽ phải đòi hỏi fact, figure, evidence trước khi nghĩ đến ý tưởng sáng tạo.

Về mặt này, đôi khi quá chú trọng vào những con số hay phép đo sẽ hạn chế việc tìm ra một ý tưởng sáng tạo tốt. Còn nhìn chung, đo lường là một việc làm không thể thiếu trong bất cứ quá trình này của hoạt động kinh doanh, kể cả sáng tạo quảng cáo.

Vấn đề là sự cân bằng và sử dụng những con số đó như thế nào. Do you need all that Data là một bài blog hay về việc dùng những con số đó như thế nào. Cụ thể:

1. Vấn đề là bạn có biết được thông tin mình muốn biết thay vì dung hết tất cả những con số mà bạn đang có.

2. Những con số mà bạn có liệu có liên kết và tạo ra được một bức tranh toàn cảnh hay chúng rời rạc và chẳng nói lên được điều gì.

3. Con số mà bạn có giúp bạn nhìn về phía trước hay chỉ đơn giản mô tả lại những gì đã diễn ra?

4. Luôn biết kết hợp giữa định lượng và định tính.

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *