Brief

nw_wallscape-preview-1

Tôi nhớ rõ là cái ngày đầu tiên bước vào ngành quảng cáo, tôi được giao viết brief. Brief nói nôm na là một mẫu thông tin từ phòng account (mà nếu có planner thì planner sẽ làm) gởi sang phòng sáng tạo. Không agency nào giống agency nào về cái brief này, nhưng nhìn chung nó có vài điểm chung là:

Tại sao chúng ta quảng cáo?

Sự thật ngầm hiểu là gì?

Môi trường cạnh tranh ra sao?

Sản phẩm có gì mới?

Thông điệp là gì?

Giọng văn, cách thức ra sao?

Đến cuối cùng thì phòng sáng tạo sẽ trả lời cho ta biết chúng ta nói gì trong phim quảng cáo hay quảng cáo báo.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Cách truyền thông một chiều,
cách mà chúng ta nói cái gì đó cho người tiêu dùng và cho rằng họ sẽ phản ứng lại.

Giờ đây chúng ta không nói, chúng ta làm. Có thể là event, là cuộc thi, là trang web, là cái gì đó không biết…

Và không chỉ chúng ta làm, chúng ta muốn khách hàng cũng làm. Có thể là tham gia event, tham gia cuộc thi, lên trang web đóng góp ý kiến, làm gì gì đó… 

Và khi đó, ý tưởng sáng tạo không chỉ đơn thuần là một kịch bản TVC mà là một sự xuyên suốt giữa các kênh truyền thông và kết hợp chúng lại. Và chính bộ phận sáng tạo ngày hôm nay phải cũng tự chuyển mình vì điều đó.

Ý tưởng quảng cáo giờ đây đôi khi chỉ là một cách thức, một hoạt động nào đó tác động và con người và khiến họ thay đổi hành vi, nhận thức. Và từ đó, một kế hoạch truyền thông tích hợp sẽ hỗ trợ cho ý tưởng đó để làm cho nó lớn lên. Và TV hay quảng cáo báo chỉ đơn giản là một bộ phận của nó mà thôi.

Và bây giờ, cái brief phải như thế nào?

Thật ra thì cái brief không cần đổi, mà như tôi đã nói, chính bộ phận sáng tạo và toàn thể mọi người trong công ty quảng cáo phải thay đổi nhận thức và cách tiếp cận của chính mình!

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *