Anh Hải Lam – Client Services Director, Climax Agency

wizard-credential-2013-6-638

lam-tang_digital_climax

Anh Tăng Gia Hải Lam – Client Services Director, Climax agency.

Anh Hải Lam có hơn 7 năm kinh nghiệm trong mảng Account management – quản trị các dự án từ Above-The-Line, Digital đến Integrated tại các agencies hàng đầu như JWT, Leo Burnett và Climax Agency.

Trong thời gian làm việc tại Leo Burnett, anh Lam phụ trách giải pháp truyền thông cho các nhãn hàng của Procter & Gamble và tạo ra hiệu quả ấn tượng lên business. Chuyển sang Climax, anh Lam dẫn dắt sự thay đổi của Climax từ digital production house thành một trong những local agency mạnh nhất với nhiều hợp đồng chiến lược dài hạn cho Coca-Cola, Unilever,  Mead Johnson…

Với những thành tích ấn tượng đạt được, anh Lam trở thành một trong những Client Services Director trẻ nhất tại thị trường Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *