Learning-hub

Với tầm nhìn “Learning experience that changes life”, WeCreate tổ chức các buổi book-minar, workshop hoặc seminar để giúp mọi người có thêm không gian học hỏi.

  • Book-minar: Những buổi giao lưu để cùng nhau trao đổi thông tin và kiến thức trong những tựa sách của WeCreate.
  • Seminar: Những buổi hội thảo với chuyên đề chuyên sâu hơn với sự góp mặt của các chuyên gia trong lĩnh vực đó.
  • Workshop: Chỉ đọc sách hay nghe giảng thôi chưa đủ, cần phải có những bài tập thực hành để thực sự hiểu và áp dụng được kiến thức đó.