TỰ KIÊU

Screen Shot 2017-10-31 at 12.04.32

*Vâng, tác phẩm này thể hiện điều gì đó mơ hồ trong tôi.*

Sáng tạo là một trong những nghề khắc nghiệt và tàn bạo nhất. Lên thì lung linh còn xuống thì không phanh. Chẳng có “vùng an toàn” nào và thành công quá khứ chẳng giúp ích chi. Càng theo đuổi càng khó khăn. Bao nhiêu cuộc đời sáng tạo đã từng huy hoàng rồi tắt ngúm.

Tính tự kiêu là kẻ thù không đội trời chung của Sáng tạo và là hệ quả tất yếu của cái tôi ích kỉ. Sự tự kiêu có thể biểu hiện theo nhiều cách, nhưng chung quy đó là tự tin thái quá.

Nếu bản ngã nói về “mình”, tự tin thái quá chính là đội “tôi” lên đầu, tự thần tượng tài năng của “tôi”.

Tất nhiên, bạn phải tin vào điều mình làm, nhưng trên đời này cái gì thái quá cũng đều sẽ tự diệt. Một trong những cách để phòng ngừa là hãy chơi với một người đáng tin, người dám nói lên sự thật mất lòng.

Khổ nỗi là khi đạt được chút thành công, bạn khó tìm được người như thế. Bạn thậm chí không nhận ra bao quanh mình toàn là những người sẵn sàng vâng dạ. Khả năng thấu hiểu con người của bạn bị mờ nhoà bởi tiếng tung hô lớn dần lên, trong khi khả năng sáng tạo của bạn lại không tài nào lớn kịp.

Người thành công thực sự là người biết lắng nghe, khiêm tốn và biết tự nhìn nhận thiếu sót. Làm được điều này không dễ chút nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *