TỪ MỘT BÀI BÁO CŨ

Qtpfsgui 1.9.3 tonemapping parameters:
Operator: Fattal
Parameters:
Alpha: 0.1
Beta: 0.8
Color Saturation: 1.61 
Noise Reduction: 0 
------
PreGamma: 1

Bài báo này đã lâu, cách đây gần 3 năm. Và Nick cũng thôi giữ chức ECD ở Thượng Hải mà chuyển sang Portland làm global director cho W+K tomorrow.

screen-shot-2012-11-23-at-10-13-38-am1

Một planner (đúng ra là head of planning) mà được đề bạt lên làm giám đốc sáng tạo (ECD) thì đúng là chuyện kỳ lạ. Và chuyện này tạo ra một cuộc tranh luận về chuyện planner làm gì và đóng góp gì cho công ty quảng cáo và cho khách hàng.

Planner ban đầu tạo ra là để làm research và thật ra hiện nay, nó vẫn thế. Hơn 50% planner sẽ ngày ngày làm công việc này. Những planner bình thường sẽ giống như người làm nghiên cứu thị trường. Những planner giỏi là người biết dùng những kết quả nghiên cứu thành những thấu hiểu và những điểm khởi đầu cho những ý tưởng hiệu quả.

Và từ quan điềm đó, khả năng sáng tạo và thấu hiểu là điểm khác biệt giữa một good planner và một great planner.

Sau này, người ta cho rằng nhiệm vụ của planner là giúp cho quảng cáo hiệu quả, tạm gọi là “make it work”, trong khi account là “make it happen” và creatve là “make it good”. Chính vì vậy mà có rất rất nhiều giải thưởng quảng cáo không đề cập đến tính sáng tạo mà lại là tính hiệu quả.

Để có thể làm ra quảng cáo hiệu quả, planner phải am hiểu về vấn đề kinh doanh của khách hàng, hiểu về bối cảnh thương hiệu và ngành hàng, hiểu về bối cảnh truyền thông, hiểu về hiệu quả của từng loại quảng cáo… Tuy nhiên tôi cho rằng nhiệm vụ “make it work” là nhiệm vụ của tất cả mọi người chứ không riêng gì planner.

Thế thì thật ra planner phải làm gì? Nhiều người và nhiều công ty quảng cáo cũng chẳng cần planner làm gì. Account hay Creative đều có thể làm được hết công việc của một planner.

Trả lời câu hỏi “What the hell I am doing in this agency” luôn là câu hỏi khó trả lời nhất của mọi planner.

Bản thân tôi thì cho rằng, điều đó phụ thuộc vào bạn, khả năng của bạn, đam mê của bạn, mong muốn của bạn khi đóng góp vào quá trình làm quảng cáo cũng như sự chấp nhận của những người làm cùng với bạn.

Và dù bạn là planner, hay bất cứ vị trí gì thì khi bạn làm trong công ty quảng cáo thì nhiệm vụ của bạn là sáng tạo ra những ý tưởng quảng cáo hiệu quả! Thế thôi.

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *