NHẬT KÍ SÁNG TẠO 79 – VÒNG TAY CHÍNH MÌNH

nhatkisangtao79

Hôm rồi xem “Bí mật vườn Lệ Chi”, kịch hay thì không bàn nhưng có một câu đã khơi dậy nỗi sợ bấy lâu, sợ đến phát khóc trên đường về:

Làm sao thoát khỏi vòng tay chính mình!

Có những anh chị làm lâu năm, chưa nói ra nhưng cả bọn cũng đoán được 6,7 phần ý của họ. Cách nghĩ sau một thời gian cũng đã tự đóng khung mình, nghe thoáng qua ý là biết xuất nguồn. Không biết là phong cách riêng hay sờn mòn nữa.

Nói người ta nhưng mình cũng rứa. Ngồi tổng kết lại, ¾ cách nghĩ của mình y xì như lần brainstorm trước. Cái đầu chứ không phải áo quần, không thể thấy cũ kĩ là cởi ra thay mới. Nhưng muốn quá, sao giờ? Có khi nào vài năm nữa thôi, mình cũng là các anh chị ấy, chưa mở miệng là đã biết cách tiếp cận vấn đề là gì, sẽ trào ra những ý tưởng thể loại gì!

Những câu viết như nhau. Cách nghĩ như nhau. Làm sao thoát? Ngày xưa nghe câu vượt qua chính mình hay kẻ thù lớn nhất là bản thân thấy sến ơi là sáo, giờ mới thía thấm. Mần sao đây, để thoát khỏi cái vòng tay khốn kiếp này. Vươn mình ra được bao nhiêu khỏi cái vòng an toàn được gốc rễ quá sâu từ những thói quen?

Nguồn: http://toiyeumarketing.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *