NHẬT KÍ SÁNG TẠO 50 – LƯỜI

nhatkisangtao50

 

Đã đến cả ngàn lần tôi nghe từ các supplier và ngay cả creative agency chúng tôi đề xuất với khách hàng rằng:

“ý tưởng của chúng tôi là điệu nhảy Flashmob và chúng tôi sẽ làm viral clip”

“ý tưởng của chúng tôi là augmented reality và đây là đoạn phim tham khảo”

“ý tưởng của chúng tôi là QR code”

“ý tưởng của chúng tôi là cuộc thi ảnh”

“ý tưởng của chúng tôi là 3D mapping”

“ý tưởng của chúng tôi là nhảy điệu Gangnam style”

Tệ hơn, chúng ta lừa dối chính mình rằng tất cảc những người nhaỷ flash mob là “người nhà” của chúng ta.

Đó không phải là ý tưởng. Đó là hiện thân của những sao chép và lười biếng trong sang tạo. Đó là sự dễ dải của chính chúng ta cho ý tưởng và cũng như sự không tôn trọng những con người đã tạo ra flash mob, QR code, AR…

Chúng ta nên chấm dứt ngay việc chỉ ăn cắp những “buzz word” hoành tráng mà chẳng có những ý tưởng nào kèm theo.

Nguồn: http://toiyeumarketing.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *