NHẬT KÍ SÁNG TẠO 09 – Ý TƯỞNG CÔ ĐƠN

0a7c28f41ccbcf77004af92b402b88b0

Mỗi người sinh ra, đã là một ý

Thượng Đế dày công, nặn mãi mới thành hình

Vọc Photoshop, bồi chút copy

Ta là ý tưởng, ra sau nhưng độc nhất.

Không ai biết khi nào ông nhậm chức

Ai cùng ông mài não kiếm idea

Không ai biết đứa nào dám brief

Lão Xi Đi* ngạo nhất cõi đời này.

Job ngập đầu nhưng không cần outsource

Budget nghèo nên chỉ có in-house

Chẳng làm sao, ông xoay xở một mình

“Ý bác thâm sâu, bây làm sao hiểu nổi!”

Sáng tạo một mình, tối sửa cũng một mình

Rụi nơ ron thần kinh, cháy vài dây cảm xúc

Nhiều ý dở dang, gạch xóa đầy mindmap

Cặm cụi não công, thao thức suốt trưa dài

Lỗi tại ông, tiếc tiền không thuê mướn

Thêm thằng art, phụ ông look and feel

Thêm copy, cùng nẻ chữ, oẻn câu.

Lầm lũi mãi ngày ngày than mòn não.

Nơi ông ngồi, nháp ứ tràn ngập nháp

Ý thường thường, ý tàm tạm, ý ok

Ý tưởng nào ông cũng thấy hả hê

Ý tưởng nào cũng tưởng là đại ý

“Ta chấp hết, một mình ta làm tất”

Nên ý nào cũng ý tưởng cô đơn.

SÓI ĂN CHAY, 02/07/2012

* CD – Creative Director: Giám đốc sáng tạo

Nguồn: http://toiyeumarketing.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *