NGÔN NGỮ LÀ RÀO CẢN GIAO TIẾP

Screen Shot 2017-10-25 at 12.33.29

* Tình trạng thừa mứa thức ăn giúp tôi nhận ra rằng mình đã đạt đến trình độ thượng thừa trong việc nhai nuốt và nạp vào các thể loại dinh dưỡng!

Anh ngán tận cổ rồi!*

Đương nhiên thôi. Chúng ta đang sống trong thời đại thị giác và các thể loại màn hình ngày càng chiếm thế thượng phong. Smart TV, đến iPhone, iPad làm chúng ta thích nhìn, ít đọc. Tất cả là nhờ công nghệ. 

Theo đó, lượng thông tin khổng lồ từ các loại màn hình đã và đang ập đến, “xâu xé” tâm trí chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải chọn cách tiếp nhận hiệu quả nhất. Đó là lý do giá trị của Hình ảnh ngày càng cao và ảnh hưởng của Ngôn ngữ ngày càng teo tóp lại. 

Dù muốn hay không, bạn và tất cả những người làm sáng tạo ngoài kia phải đương đầu với thực tế đó. Đối với người làm chữ, Hình ảnh lên ngôi có thể là thảm hoạ hoặc là cơ hội tuyệt vời. Cơ hội thúc bách bạn đạt đến sự tối giản. Hãy tự hỏi mình: 

Thông điệp có thể ngắn hơn và khác hơn không?

Có thể kiệm lời và kích trí tưởng tượng của người tiếp nhận không?

Có ý kiến cho rằng một cụm từ súc tích nghe sẽ giống khẩu hiệu, và thế giới đang bị bội thực slogan. Tôi lại cho rằng chúng ta đã bị tẩy não, tẩy luôn bao tử từ lâu rồi. Từ thuở xa xưa, khi nổ ra cuộc Cách mạng Pháp, tất cả khát vọng của những người cống hiến xương máu và chất xám đã được súc tích trong 6 từ: Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Từ đó về sau, bất cứ thông điệp nào cũng khoác chiếc áo Slogan.

Nếu chiếm lĩnh tâm trí là một cuộc đua, thì người làm sáng tạo nào diễn đạt nhanh, thông minh và giàu kích thích hơn, người đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *