Phương tiện truyền thông không nhất thiết là trung gian

ngau nghien nghien ngam

Oxfam đã đưa ra một yêu cầu cho những người hàng đầu trong ngành quảng cáo nước Anh về chủ đề số nợ của các nước thuộc Thế Giới Thứ Ba.
Họ giải thích rằng trong giai đoạn ngân hàng bùng nổ cho vay đã cho các nước Thế Giới Thứ Ba vay tiền tỷ với mức lãi suất cao cắt cổ.
Họ tiếp tục rằng việc trả tiền lời trên số nợ đó đủ để làm phá sản các nước nghèo nhất.
Kết quả là IMF phải ép đo sử dụng biện pháp “thắt lưng buộc bụng” trên những nước này.
Chính những biện pháp này là nguyên nhân chính cho 500.000 cái chết trẻ em mỗi năm.
Oxfam không thể nhúng tay vào vì vấn đề bây giờ liên quan đến chính trị không còn là từ thiện.
Thách thức cho chúng ta là dấy lên một cuộc thảo luận xung quanh việc xóa số nợ này.
Chúng tôi đã làm ra và chạy hàng tá những phim quảng cáo, poster và quảng cáo miễn phí.
Nhưng chúng tôi phải làm sao để đưa được thông điệp vào trong những ngân hàng lớn.
Làm cách nào để đưa thông điệp vào khi không có phương tiện truyền thông nào trong ngân hàng?
Không TV, không radio, không quảng cáo, không poster.
Chúng tôi đã tìm thấy một thứ mà ngân hàng lúc nào cũng đầy ắp, đồng thời có thể trở thành một phương tiện truyền thông.
Tiền giấy.
Chúng tôi đã lấy bộ máy in từ Ryman và in,
“NGĂN CHẶN NGÂN HÀNG GIẾT TRẺ EM. XÓA NỢ Ở THẾ GIỚI THỨ BA” trên mỗi tờ chi phiếu mà chúng tôi có.
In thông điệp quảng cáo trên chi phiếu/tiền giấy có thể giảm uy tín tiền tệ (defacing currency).
Giảm uy tín tiền tệ là bất hợp pháp và những chi phiếu, tiền giấy đó phải được lấy ra khỏi dòng lưu hành tiền.
Để có thể lấy một tờ khai trừ tiền ra khỏi dòng lưu hành cần phải điền vào tờ thông tin và sao chép thành 4 bản giống nhau.
Những tờ thông tin này sẽ được đưa đến những phòng ban khác nhau, và mỗi tờ phải được sao chép thành 4 bản giống nhau.
Nên mỗi tờ chi phiếu mất giá trị và có thông điệp được in ít nhất là 20 lần trong suốt quá trình hủy tiền.
Khi chúng tôi bắt đầu dự án này, không ai nghe tới khủng hoảng nợ ở các nước Thế Giới Thứ Ba.
Bây giờ, rất nhiều người đã nghe tới, và bây giờ nó trở thành chủ đề của các cuộc thảo luận từ mọi người.
Rất nhiều người còn tự tạo ra con dấu và tự đóng lên chi phiếu của họ.

Về phần của tôi, tôi đã và đang in đi in lại thông điệp trên rất nhiều tờ chi phiếu ngân hàng mỗi tháng.
Đây là một ví dụ tuyệt vời cho việc một cá nhân được quyền làm.
Thay vì nghĩ rằng họ không thể làm gì cả.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *