HOÀN THIỆN

Screen Shot 2017-10-31 at 12.11.23

*Tôi vừa giảm kịch bản xuống còn 50 gram.

Tốt đấy – tôi chọn luôn!*

Ai cũng có ý tưởng. Nhiều người còn thấy việc nghĩ ra nhiều ý tưởng dễ như cơm bữa. Nhưng không phải ai cũng biết đâu là một ý tưởng tuyệt vời và một ý tưởng do nghĩ quẩn mà ra.

Đây là khi ý tưởng cần được hoàn thiện.

Hoàn thiện để bảo đảm ý tưởng đạt mức tối giản, để không ý nọ xọ ý kia. Giảm thiểu mấy thứ râu ria phức tạp để ý tưởng có thể bật lên.

Trong sáng tạo, khả năng nhận ra ý tưởng đúng cũng quan trọng không kém việc nghĩ ra nó.

Tôi biết những kẻ sáng tạo lúc nào cũng có thể phun ra ý tưởng. Vấn đề là họ không biết ý nào dùng được, ý nào không.

Đó là lý do bạn cần hợp tác với một người bạn có thể tin tưởng về mặt sáng tạo. Lúc đó, các bạn có thể bổ khuyết cho nhau.

Trong sáng tạo, rất khó để có cái nhìn vừa khách quan vừa chủ quan. Góc nhìn chủ quan cho bạn sáng ý, nhưng ý đó phải được đánh giá khách quan. Bước đánh giá này chính là bước hoàn thiện. 

Hoàn thiện không đơn giản là lấy bớt các thứ ra, đó còn là việc nhận ra điểm mạnh mấu chốt và phát huy tốt nhất. Y như việc quản lý phòng trưng bày nghệ thuật: trưng bày tác phẩm theo thứ tự nào, tác phẩm nào nên được làm nổi bật, tác phẩm nào để sang một bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *