ĐỪNG ĐOÁN MÒ

Screen Shot 2017-10-31 at 12.18.46

*Chế biết tỏng cưng đang nghĩ gì!*

Nhiều người nghĩ rằng càng biết nhiều về đối tượng nhắm tới thì sản phẩm làm ra càng chất lượng. Vì vậy mà ngành sáng tạo ngày càng lạm dụng nghiên cứu thị trường. Đó là lí do Điện ảnh và đặc biệt là Quảng cáo dần nhạt như nước ốc. 

Henry Ford có câu nói nổi tiếng:

Nếu tôi hỏi là người ta đang cần gì, họ sẽ bảo họ cần “những con ngựa phi nhanh hơn”.

Thay vì ngựa, ông tạo ra xe hơi giá hợp lí.

1-g3V_jz_odLd70rPv7RdZnw

Điều mà số đông cùng muốn là điều ai cũng có thể dự đoán được. Một sản phẩm sáng tạo tuyệt vời sẽ làm ngạc nhiên số đông vì đó là ý tưởng chưa ai nghĩ đến, ý tưởng đó đáng nhớ đến đáng sợ. 

Khi tạo ra series phim Gia đình Simpsons, Matt Groening không hề dựa vào nghiên cứu thị trường nào về một gia đình kì quái như vậy. Ông chỉ nghĩ gia đình đặc biệt này sẽ là công cụ tuyệt vời để phản ánh thế giới đương đại. rehost2016913487420d7-7916-4425-911a-6c111b3f493a

Không có công thức nào cho việc truyền cảm hứng. Bạn muốn làm người ta ngạc nhiên thì hãy gây ngạc nhiên cho chính mình. Đôi khi, hãy cứ để sáng tạo đi theo hướng ngẫu nhiên. Bằng chứng là nếu tra từ điển chữ “bất ngờ”, bạn sẽ không tìm được định nghĩa nào gọi là “như mong đợi”.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *