WORK FUCKING HARD (AND SMART)

a109w_2_work-fucking-harder_07-03-2013

Tại sao bạn phải làm việc thật siêng năng?

Vì sáng tạo là vô tận. Bạn không bao giờ biết được đâu là ý tưởng cuối cùng, đâu là ý tưởng hay nhất. Và cách tốt nhất để có ý tưởng hay là có thật nhiều ý tưởng.

Vì khách hàng luôn đỏi hỏi. Bạn không bao giờ biết được đâu là yêu cầu cuối cùng, đâu là đủ. Bởi thế, bạn phải làm nhiều hơn. Vì khi bạn có thật nhiều ý tưởng, khách hàng mới có thể chọn là cái ý tưởng họ thích.

Vì con người rất phức tạp. Bạn không bao giờ biết được sự thật ngầm hiểu nào là hợp lý nhất. Cách tốt nhất để có một sự thật ngầm hiểu hay và khơi gợi sáng tạo là có thật nhiều sự thật ngầm hiểu.

Vì kinh doanh, tiếp thị, thương hiệu là vô cùng phức tạp. Những vấn đề cần giải quyết không bao giờ hiện ra trước mắt. Phải tốn rất nhiều thời gian để tìm ra nó. Và cách tìm ra vấn đề chính xác nhất là tìm ra được thật nhiều vấn đề.

Vì nghệ thuật là không ai biết được. Trao chuốt thêm câu chữ. Thêm sắc thêm màu. Thêm nét vẽ. Tất cả những thứ nhỏ nhặt đó lại tạo ra những tác phẩm đẹp. Và cách tốt nhất để có tác phẩm đẹp là phải dành thật nhiều thời gian cho nó

Vì không ai biết đâu là giới hạn cuối cùng. Vì vậy bạn phải thật siêng năng.

Vì quảng cáo là công việc thú vị. Sáng tạo là công việc thú vị. Và dù bạn có phải làm thật nhiều, ra thật nhiều ý tưởng thì cũng chẳng sao. Nó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi.

Đừng thỏa mãn. Đừng dừng lại. Cố gắng đến những giây phút cuối cùng.

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *