Gần 2.5 tỷ người…

screen-shot-2012-11-16-at-12-51-13-pm

Bài báo này (hay đúng hơn là cái tiêu đề này) khiến tôi khó chịu.

Hai phần ba dân số của khu vực Châu Á Thái Bình Dương tìm hiểu về thương hiệu trên mạng xã hội theo nghiên cứu của Nielsen.

WTF! Gần 2.5 tỷ người sống ở cái khu vực này quan tâm và tìm hiểu đến thương hiệu thông qua mạng xã hội. Một kiểu giật tít không thành thật!

Neilsen chỉ tiến hành làm online survey (OMG, online survey chả bao giờ đáng tin) với 28,000 người trên 56 nước khắp thế giới mà dám quy kết thành2.5 tỷ người.

Thà rằng “nếu con số 2/3 người đang dung mạng xã hội tham gia cuộc survey đồng ý rằng họ đang chuyển dần lên mạng xã hội để tìm hiểu về sản phẩm và thương hiệu” được chuyển rằng “2/3 người dung mạng xã hội ở khu vực…” thì còn hợp lý hơn. Đành này…

Thật ra với những report này, cần phải đọc kỹ để khỏi phải bị mù mờ.

Phải hiểu rằng chỉ với những sản phẩm hàng điện tử, giải trí và quần áo mới được mọi người thường xuyên mua trên mạng (theo Nielsen là 50%). Và như vậy các công ty hàng tiêu dùng chả việc gì phải xoắn.

Và phải hiểu rằng người tiêu dung cù có tham gia mạng xã hội thì họ chỉ tiềm hiểu về các deal/ coupon/ promotion là chính chứ không phải tìm hiểu về brand.

Nói chung mấy kiểu giật tít này chán gớm!

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *