Bán hàng

sales

1. Ông tổng giám đốc 3M nói như tát vào mặt tôi rằng: đừng mơ đến việc làm tiếp thị nếu mày chưa đi bán hàng bao giờ.

2. Anh Long mập ở BP tâm sự rằng: nếu được quay lại, anh sẽ đi bán hàng bởi nơi đó là nơi luyện cho ta nhiều kỹ năng nhất. Hầu hết các CEO trưởng thành từ nghề bán háng.

Một kỹ sư muốn giỏi thì lao vào nhà máy, làm cho đến khi máu chảy ra tay. Một người làm kinh doanh giỏi thì lao vào thị trường, ngồi hầu chuyện bà hàng tôm hàng cá. Nhiều người nói cái nghề nó bạc, gian khổ nhưng cũng lắm thú vị.

Có dạo người ta nói với tôi về một quảng cáo khóa dạy bán hàng với tagline: “some people can sell anything to anyone”. Thách thức thật. Dường như dân Sale làm được tất cả.

Bán tủ lạnh ở alaska hay bán lược cho sư là một cách nói khác của vấn đề này.

Tôi kịch liệt phản đối. Đó là sự gian dối. Bán cho người ta cái người ta không cần và mình biết điều đó là không chân thật. Nước bọt và sức thuyết phục nên dành để làm việc khác.

Ông sư có thể mua lược vì bạn là một thuyết gia vĩ đại, nhưng sau đó bạn quay lại bán cơm chay thì không ai mua cả.

Bán hàng không phải là bán nước bọt! Đó là nghệ thuật xây dựng mối quan hệ dài lâu.

(Bởi vậy ngoài chức danh sale thông thường còn có chức danh cao cấp hơn là account manager – quản lý quan hệ khách hàng)

Nguồn: Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *